DIY-Fishing-How to Tie A Good Fishing Knot For All Kinds of Fishing Hooks and Fishing Wire Normal

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Fishing -A good fishing knot for all kinds of fishing hooks and fishing wire normal (Double Palomar knot)\r
Nút buộc tốt nhất có thể dùng cho mọi loại lưỡi câu và dây câu cá bình thường .\r
Nút buộc này có tên : Palomar đôi .Một cách buộc tốt nhất , hợp với mọi lưỡi câu to ,nhỏ ,dây câu các loại thông thường . cách buộc này phổ biến trên toàn thế giới ,đơn giản ,dễ ,và trên hết nó không bao giờ tuột ra .